Klacz Subiekcja (Sugestia - Banita)Stajnia Ślądkowice