Ogier Supełek (Subiekcja - Frazes)


Autor zdjęć:  Sławomir Dudek