Klacz Hellada ur.  24 kwietnia 1997


HELLADA Hines xo Jar Club xx Demon Club xx
Jantra xx
Hillona xo Blagier xo
Hilla xo
Czynel xx Club House xx Pall Mall xx
Country House xx
Czilla xx Szafir xx
Czeczma xx

HELLADA jest córką ogiera CZYNEL xx wyhodowanego w Stadninie Koni Kozienice, który dał się poznać jako utalentowany koń skokowy
i cenny reproduktor koni sportowych m.in.: znanego ze startów pod G. Kubiakiem konia klasy GRAND PRIX – DAKUSA, Odblask – finalisty Championatu Młodych Koni w Skokach, Aratos, Amstrong, Bies, Instambuł, w WKKW- LWIE SERCE- uczestnika finału championatu WKKW, w ujeżdżeniu – ogiera CARRERAS – Championa Koni 5- letnich w Ujeżdżeniu, brązowego medalisty Mistrzostw Europy Młodych Jeźdźców w ujeżdżeniu.
Ojciec Czynela CLUB HOUSE xx urodził się w Irlandii w 1970 roku i oprócz doskonałej kariery wyścigowej, jest również ojcem wielu wyścigowych końskich talentów: Demon Club, Porfir, Toskańczyk, Akumulatiw, Chinka. Dwaj synowie og. CLUB HOUSE – BARNAUŁ ( wygrał Nagr. Kozienic, Sygneta, Golejewka ) i ZEND (Citerium) exportowani do Niemiec użytkowani byli w hodowli półkrwi – Zend w Wiesenhof Gestuet. Barnauł jest cenionym reproduktorem w Związku Holsztyńskim. W 2000 roku dał wicechampiona Kwalifikacji w Neumunster urodziwego ogiera BARINELLO, a w 2001 licencję uzyskał ogier Butler. W sporcie wyróżniły się : Chorał w WKKW a Liban w skokach.
CLUB HOUSE xx w swym rodowodzie ma ogiera Palestine xx, poprzez którego spokrewniony jest ze słynnym reproduktorem Son in Law.
Tak więc ta sama krew płynie w żyłach takich reproduktorów, jak: Ladykiller xx, Cottage Son xx, Marlona xx.
Matka Czynela, gniada klacz CZILLA xx pochodząca z rodziny klaczy Confetti urodziła się również w SK Kozienice i dała 7 źrebiąt.
Jej matka, klacz CZECZMA oprócz doskonałej kariery wyścigowej
( wygrała Nagr. Stolicy, Efforty, Rzecznej, była 3 w Baron-Gustav-Springer- Memorial i Nagr. Syreny, 4 w OAKS I Przedświta) była matką fenomenalnych ogierów : CZUBCZYK i CZUBARYK. Czubczyk sam użytkowany w sporcie WKKW a jako reproduktor wsławił się pozostawiając utalentowanego wałacha VIACZYK – konia skokowego najwyższej klasy, uczestnika Finału Volvo Cup w Goteborgu. Natomiast Czubaryk biegał i wygrał 8 gonitw : Ministerstwa Rolnictwa, Moskwy, Puchar KDL, Widzowa, Prezesa Rady Ministrów, Sac-a-Papier,. Ponadto Czeczma była córka og. DEER LEAP, ojca fenomenalnego ogiera ARCUS, wielokrotnego Mistrza Polski w skokach. Matka klaczy Czeczma – klacz CZEREMCHA (po Merry Minstrel) dała fenomenalnego trójkoronowanego ogiera CZERKIES
( po Erotyk ), który również używany był z powodzeniem w hodowli koni półkrwi. Wspomniany ojciec klaczy Czeremcha, og. Merry Minstrel,
dał znakomitego wał. BRONZ – Mistrza Polski w skokach, dwukrotnego brązowego medalistę w MP, uczestnik Olimpiady w Monachium (indywidualnie 21 m.), wał. Orsini, Balmoral czy Berry. Z rodziny klaczy Confetti pochodzi również utalentowany, bardzo urodziwy ogier CZAROWNIK, uczestnik wielu Z.O.O. WKKW, finalista Chempionatów Młodych Koni w WKKW.
Klacz HELLADA została wyhodowana w Stadninie Koni Walewice. Wyróżnia się dużą urodą , świetnym ruchem w 3 chodach oraz ogromnymi możliwościami skokowymi. Z powodzeniem startuje w zawodach regionalnych w skokach. Jej matką jest klacz Hines, która jest córką bardzo dzielnego i urodziwego konia wyścigowego, reproduktora w półkrwi JAR CLUBA xx( siwy 174 cm. wzrostu ), który jest synem doskonałego wyhodowanego w Polsce ogiera DEMON CLUB ( po Club House – Demona po Masis).
Biegał 2-3 let. 11 razy na dystansach 1000-2800 m. : 6xI ( Strzegomia, Rulera, Iwna, Derby ), 2xII (St. Leger ).
Od 1982 roku użytkowany jako reproduktor w pełnej krwi we wszystkich państwowych stadninach.
Doskonały ojciec zarówno matek, jak i ogierów .Najlepszy przychówek og. Nimrod xx, Jurnea xx, Talizman xx, Isaura xx, Nevada xx, Toskanella xx, Arcelin xx, Jontek xx, Abordaż xx, Traversa xx, Jazłowiec xx. Demon Club jest synem CLUB HOUSA, który jest również ojcem CZYNELA, tak więc klacz Hellada jest podwójnie zinbredowana na ogiera Club House.
Matka Hellady klacz Hines jest córką Hillony, a jej matką jest HILLA matka stadna w SK Walewice – Czempionka Polski na krajowej wystawie w Warszawie w 1985 r. Matka trzech ogierów zakwalifikowanych do SO i czterech klaczy wcielonych do stada ( Holandia po Campetot XI m.
W finale czempionatów w WKKW w 1999 r. , Hillona po Blagier ). Natomiast ojcem jej jest og. BLAGIER xo ( po Amok xo ), który jest ojcem doskonałej klaczy stadnej FINLANDI – matki bardzo dobrych koni sportowych m.in.: FINA FILADELFII , FLORENCJI, FASCYNACJI.