HIPPOLAND  >>>  Literatura  >>>  Hodowla i weterynaria

Hodowla koni  Tom. II


Autor : Witold Pruski, Jan Grabowski, Stanisław Schuch

Wydawnictwo : PWRiL

Format: 17 x 24 cm, stron: 622, oprawa: twarda.

  Rok wydania 2006

Od wydawnictwa:

W roku 1959 został wydany I tom „Hodowli koni"
napisany przez prof. dr Witolda Pruskiego.
Autor omawia w nim historię naturalną koni i ich udomowienia, pokrój, chody
i konstytucję, a także przed­stawia opis wszystkich ważniejszych ras koni hodowanych na świecie.
W tomie II, będącym pracą zbiorową, omówione są zagadnienia doty­czące techniki i użytkowania koni.
Po latach Wydawnictwo oddaje do rąk miłośników i hodowców koni przedruk „Hodowli koni".
W odpowiedzi na prośby Czytelników jako pierwszy ukaże się tom II,
a dopiero w następnej kolejności tom I. Mamy nadzieję, że pozycja ta,
należąca już w tej chwili do klasyki lite­ratury hipologicznej, będzie nadal stanowiła lekturę wszystkich wiel­bicieli koni.


W treści:

Biologiczne podstawy hodowli i metody jej prowadzenia
Rozród
Wzrost, rozwój i wychów źrebiąt i młodzieży
Żywienie koni
Stajnie, pomieszczenia pomocnicze oraz inne budowle
Cechy robocze konia i jego praca
Trening i próby dzielności koni
Użytkowanie koni
Organizacje hodowli koni w Polsce
Osiągnięcia polskiej hodowli koni na forum międzynarodowym w latach 1800-1960

Hodowla koni polega na stosowaniu czynności i zabiegów człowieka w celu rozmnażania i doskonalenia koni.

Proces hodowania składa się z szeregu elementów, są to:

1. żywienie;
2.  pielęgnowania;
3. rozmnażanie;
4. wychów młodzieży;
5. zaprawa do pełnienia pewnych funkcji i do pracy;
6. selekcja przyszłego materiału rozpłodowego na dzielność, wydajność w pracy, typ, budowę, żywotność, płodność itd.;
7. grupowy lub indywidualny dobór osobników do rozrodu;
8. tworzenie rodów i linii krwi;
9. tworzenie ras.


Strona główna | O nas | Lokalizacja | Oferta | Usługi | Trening koni | Kontakt | Ogłoszenia | Linki