Wybitne postacie polskiego jeździectwa.   płk Jerzy Urbankiewicz

Historia polskiego jeździectwa Polscy olimpijczycy Polscy medaliści olimpijscy Przedwojenny sport jeździecki Polscy ułani Polska kawaleria Przedwojenne jeździectwo
   tel. 42 65 43 800     

  skype: hippoland-lodz  GG 363482   
                                Aktualizacja 14 lutego 2017
Pułkownik Jerzy Urbankiewicz

Jerzy Urbankiewicz
(1915-2004), pisarz i dziennikarz. Był absolwentem (prymusem) Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, rotmistrzem Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich, żołnierzem Armii Krajowej, dowódcą Egzekutywy w Kedywie AK w Wilnie.

Biografia:
Jerzy Urbankiewicz urodził się w Polsce w Łodzi,w czasie pierwszej wojny światowej.
W wieku lat 10 zdał egzamin do Państwowego Gimnazjum im M.Kopernika w Łodzi, gdzie zraził sobie kilkoro nauczycieli i został relegowany, przeniesiony do prywatnego Gimnazjum A.Zimowskiego okazał się wzorowym uczniem. Jako uczeń klasy 7 w wieku lat 17 został mistrzem Łodzi oraz (w tzw. klasie B) mistrzem Polski we władaniu floretem.
Po maturze zgłosił się na ochotnika do służby wojskowej i, jako ochotnik, wybrał sobie kawalerię. W roku 1935 ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii jako prymus rocznika; w r. 1937 otrzymał nominację na podporucznika rezerwy.

Podjął studia na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Nie studiował zbyt gorliwie, podjął bowiem próby twórczości dziennikarskiej w Polskim Radiu w Łodzi oraz w prasie: w dziennniku „Orędownik”, w studenckim ”Wszechpolaku” , a także, w roku 1939 w tygodniku „Naród w Walce”.
Był też członkiem korporacji akademickiej K!Patria (jej dewiza:Homo non sibi natus sed Patriae).

W roku 1939 zmobilizowany do Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich, Ośrodek Zapasowy w Wołkowysku; dowódca plutonu w „szwadronie marszowym”. Szwadron miał piątego dnia mobilizacji uzupełnić straty Pułku. W warunkach kampanii wrześniowej do tego nie doszło, szwadron wszedł w skład improwizowanego 102 Pułku Ułanów. Uzbrojony jedynie w broń osobistą, uczestniczył tylko 18 września w walce z sowietami o Grodno, przebił się, manewrował, 24 września ściśnięty na Suwalszczyźnie przez czołgi niemieckie z jednej, sowieckie z drugiej strony, został rozformowany, przeszedł granicę litewską, internowany.

J. U., nie mając punktu zaczepienia ani na Wileńszczyźnie ani na Litwie, uciekł z obozu w Rakiszkach dopiero na początku kwietnia 1940.  W „Legalizacji” Związku Walki Zbrojnej otrzymał dowód osobisty na nazwisko Andrzej Zawada, na przedostanie się do Wojska Polskiego na Zachodzie było za późno.
Zaangażował się w konspiracji ZWZ/AK.

Dołączył do Egzekutywy w Kedywie Okręgu Wileńskiego AK, w 1943 został jej dowódcą. Uczestniczył w kilkunastu ulicznych zamachach na agentów litewskiego Gestapo, kolaborantów, w aktach dywersji, m.in. w wysadzeniu w marcu 1943 niemieckiego wojskowego transportu kolejowego. 16 maja 1944 odegrał główną rolę w odbiciu z więzienia c/c E. Chylińskiego ps. „Frez”.  (Krzyż Walecznych, awans na rotmistrza). W akcji „Burza” został zastępcą dowódcy konnego Oddziału Rozpoznawczego Komendanta Okręgów (Wilno i Nowogródek). 6 lipca 1944 zaatakował na czele  plutonu ORKO oddział niemiecki w m. Rukojnie, zdobył broń, konie, materiały wojenne i odesłał  do sztabu Okręgu trzech podoficerów, tzw. „języków”.  17 lipca sowieci aresztowali Komendanta Okręgu gen. A. Krzyżanowskiego „Wilka” i większość dowódców, okrążyli skoncentrowane oddziały AK. J.U. na czele części ORKO wycofywał się w straży tylnej oddziału nie zniewolonych żołnierzy. Część plutonu szpicy tylnej została rozbrojona przez patrol sowiecki. J.U. wjechał w środek rozbrojonego oddziału, przy próbie rozbrojenia go otworzył z zaskoczenia ogień do sowieckiego konwoju i swój pluton uwolnił (to i Rukojnie – Virtuti Militari). Część wojenną swego życiorysu opisał w książce Szabla zardzewiała... wydanej w Warszawie  w 1991 r.

Część Oddziału bezpiecznie odprowadził do Wilna. Aresztowany 5 października 1944, śledztwo, do 5 marca „wodził śledczego za nos”. 

Podał się za artystę malarza, co mu umożliwiło start, a następnie zdobycie fachu kopalnianego elektryka, którą to funkcję pełnił do zwolnienia jesienią 1956 roku. 

W tymże roku przygotował sobie – bezwiednie – przyszły start w zawodzie publicysty w Polsce. Do łagru dotarł numer tygodnika „Nowa Kultura” z artykułem „My – z AK”, jednym z pierwszych artykułów uznających patriotyzm akowców, ale tylko warszawskich. Napisał obszerny list – artykuł domagający się pamięci o tysiącach kresowych żołnierzy AK trzymanych w sowieckich łagrach. Nielegalną drogą list dotarł do redakcji w Warszawie, przyszła odpowiedź i nastąpiła dalsza kilkakrotna wymiana listów. W dniach powrotu do kraju na łamach „Nowej Kultury” (Nr 48 z 1956 r) ukazał się wielki artykuł p.t. „Cztery listy z Workuty”, jako pierwsza w Polsce a publikacja o łagrach.   

Był to swego rodzaju bestseller, który pomógł w podjęciu współpracy z tygodnikami „Karuzela” i „Kronika”, a następnie w uzyskaniu pracy w łódzkiej telewizji. „Wygryziony” stamtąd przez „komuchów”, podjął pracę w radiu, skąd uciekł po 13 latach w podobnych okolicznościach, podjął pracę w „Dzienniku Łódzkim”, ustawa o kombatantach umożliwiła mu przejście na emeryturę, z czego skwapliwie skorzystał.

W końcu lat 60-ych zaczął pisać książki.

Oto one:
Sukiennice nad Łódką  - Łódź 1968
Za płotem Paradyzu  - Łódź 1969
Prawie Pitaval - Łódź 1973
Złotook - Warsz. 1978
Sezon w Łodzi nie zaszkodzi - Łódź 1978 
Śledztwo w sprawie Geo-2a - Warsz. 1980
Dwa stopnie Celsjusza - Łódź 1982
Czerwone goździki stępiają wrażliwość - Lublin 1984
Passe-partout w ciepłym kolorze - Łódź 1984
Szmerek na widowni - Łódź 1984
Gdzie są konie z tamtych lat - Łódź 1986
Szabla zardzewiała... - Warsz. 1991
Trzeci dzień purgi - Białystok 1994
Parchy Szwaby Goje - Łódź 1995
Workuta - Łódź 1995
Pustka na piedestałach - Łódź 2000
Kedyw – Egzekutywa - Łódź 1992.    
Oddz. Rozpoznawczy K.O. - Łódź 1993  
Odbicie „Freza” (Zeszyt Hist. Wiano) - Łódź 1994

Współpracował stale w miesięcznikiem „Aspekt Polski”, pisał tygodniowy felieton w „Dzienniku Łódzkim”, od 1990 roku redagował i wydawał miesięcznik „WIANO” – Trybuna Akowców Wileńskich oraz Zeszyty Historyczne.  .

W roku 1975 przyjęty do ówczesnego Związku Literatów Polskich. W czasie stanu wojennego (ogłoszonego w 1981 r.) i zawieszenia ZLP, kontynuował w konspiracji działanie Łódzkiego Oddziału tego Związku, 28 października 1985 roku zatrzymany na ogólnopolskim zjeździe takich konspiracyjnych oddziałów w Poznaniu i przesłuchiwany przez UB. W 1989 r. założyciel i I prezes Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Przez kilka lat prowadził jazdy w Lućmierzu, bazie Akademickiego Klubu Jeździeckiego w Łodzi.

W roku 1989, na życzenie grona akowców wileńskich założył stowarzyszenie p.n. Okręg Wileński Armii Krajowej WIANO. W roku 1992 założył w Łodzi w gmachu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego – Muzeum Okręgu Wileńskiego AK.

W roku 1995 otrzymał Nagrodę m. Łodzi, oraz został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W r. 2000 Federacja Zjednoczonych Kombatantów w Paryżu uhonorowała go Medalem Europy.  W  r. 1993 jako rotmistrz Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich został awansowany do stopnia majora rezerwy, w roku 1999 do stopnia podpułkownika.

W dziewiątej dekadzie życia zrezygnował z jazdy na ogierze i dosiadł wałacha rasy wielkopolskiej imieniem  „Okoń”.
Dolne zdjecie po prawej stronie zrobione podczas podczas biegu św. Huberta.
© 2011 Copyright by HIPPOLAND